Fördelarna med Hybrid Well

Att skapa en produkt med fördelar är avgörande för alla företag, det är det för oss också. Vi uppfinner för att gynna alla, inte bara den enskilda individen. Här är en smygtitt på fördelarna med att installera Hybrid Well:

Minskad utgrävning sparar arbetskraftskostnad med 0%

Grävning av ett smalt dike främjar grönväxt med 0%

Användning av återvunnet plast är miljövänligt med 0%

Orginell och hållbar dräneringslösning

334

Kompatibel med alla befintliga brunnskydd och regnvattennät

289

Installerad på avloppsbrunn

416

Enkel åtkomst till avloppsrör

Installation

Innovationen i topp – Hybrid Well är ett orginellt koncept som inte bara är bra för första-gången installationer, men det är också kompatibelt med befintliga brunnskydd och regnvattennät vilket gör att det också kan gynna renoveringsprojekt. Genom att låta regnvatten- och underavloppssystem placeras ovanpå varandra är det möjligt att koppla samman alla tekniska egenskaper till ett enda dike där ventilen som håller hybriden separerar båda systemen så att klart regnvatten som strömmar från taket kan styras genom samma rörledningar, i diket…

Kika också in på:

Läs mer

Vad våra kunder säger